Ogólnopolski kongres zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych
Posted on: Lipiec 11, 2019, by : Michał

Dynamiczne zmiany prawne i organizacyjne stawiają przed zarządcami wspólnot i spółdzielni wielkie wyzwania. Nadchodzący kongres jest odpowiedzią na potrzebę dostosowania się do wprowadzanych przemian.

Przedstawiamy skrócony program kongresu:

Panel I

Prawne i finansowe aspekty zarządzania nieruchomościami

Prelekcja 1: Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni: oparte na studiach przypadku porady, jak pozyskać środki zewnętrzne i zarządzać płynnością finansową

Prelekcja 2:RODO – raport na temat monitoringu wizyjnego (kogo i w jakich okolicznościach wolno nagrywać)

Prelekcja 3:Drogi i parkingi wewnętrzne: procedury i wymagana dokumentacja

Panel II

Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami

Prelekcja 1:Źródła zagrożeń i sposoby zapewnienia bezpieczeństwa budynku – jakie prace, przeglądy i kontrole należy wykonać przed zimą.

Prelekcja 2:Tarasy i balkony – powody powstawania problemów, jak zabezpieczyć wrażliwe części budynków przed zimą.

Prelekcja 3.Izolacja termiczna budynków: operacja, która zawsze się opłaca /prezentacja partnera wydarzenia/

Prelekcja 4:Oświetlenie LED: czy w każdym przypadku stawia zarządcę w lepszym świetle? /prezentacja partnera wydarzenia/

Prelekcja 5:Inteligentne domy: czy nowatorskie technologie coraz bardziej wyręczają zarządcę? /prezentacja partnera/

Punkt doradztwa prawnego i technicznego

Przez cały czas trwania kongresu do dyspozycji uczestników będą prawnik oraz inspektor nadzoru budowlanego udzielający porad i odpowiadający na pytania.

Prelekcje poprowadzą doświadczeni praktycy w takich dziedzinach, jak prawo, finanse, zarządzanie i budownictwo.

Wśród prelegentów m.in.:

Adwokat Andrzej Kulak

W praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem procesów budowlanych, prac projektowych i nieruchomości.

Katarzyna Mateja

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Specjalizuje się w zakresach  specjalności Inżynieria Miejska, Inżynieria Procesów Budowlanych oraz Technologia i Zarządzanie w Budownictwie.

Rafał Ostrowski

Główny księgowy spółdzielni mieszkaniowej zarządzającej zasobami własnymi i wspólnotami. Doradca podatkowy, od wielu lat czynnie zajmujący się zarządzaniem nieruchomościami.

Krzysztof Filipiak

Doświadczony inżynier budownictwa oraz inżynier nadzoru właścicielskiego.

Nasi eksperci będą do dyspozycji gości przez cały dzień – skorzystać będzie można
z porad prawnych i technicznych.

Zapraszamy do udziału!

Dowiedz się więcej:

www.kongreszarzadcy.pl

21.09.2019 | Warszawa ,Hotel Novotel Warszawa Airport

Ogólnopolski Kongres Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni Mieszkaniowych to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego zarządzanie nieruchomościami zostanie omówione od strony prawnej, technicznej i finansowej. To okazja, by zasięgnąć fachowych porad, poznać opinie ekspertów, aktualne przepisy i wziąć udział w indywidualnych konsultacjach ze specjalistami. Kongres to odpowiedź na dynamiczne zmiany prawne i organizacyjne.

Najlepsi eksperci w dziedzinach takich, jak prawo, finanse, zarządzanie i budownictwo odpowiedzą na pytania:

  • Jak zabezpieczyć miejsca parkingowe przed nieuprawnionym korzystaniem przez osoby spoza spółdzielni lub wspólnoty
  • Najkorzystniejsze źródła z których zarządca lub spółdzielnia mogą uzyskać dofinansowanie na bieżące naprawy, remonty i inwestycje
  • Windykacja należności – najszybsze i najtańsze metody odzyskiwania należnych opłat
  • Jakie podstawy prawne regulują wprowadzenie monitoringu wizyjnego przez zarządców i spółdzielnie – ograniczenia w korzystaniu z monitoringu wizyjnego w kontekście RODO
  • Jakie błędy podczas remontów najczęściej zagrażają bezpieczeństwu budynku – jaka odpowiedzialność spoczywa na zarządcy, a jaka na wykonawcy
  • Z jakich przyczyn powstają pęknięcia, nieszczelności i mostki termiczne – czy zarządca jest w stanie im zapobiegać lub w prosty sposób eliminować w trakcie eksploatacji

Chcesz poznać odpowiedzi na powyższe pytania?

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Więcej szczegółów na stronie: www.kongreszarzadcy.pl